Pomažu moju budućnost

Kada porastem želeo bih da postanem…

Imam i ja svoje planove za budućnost, ali ona zavisi od mog zdravlja, koje opet zavisi od toga da li moja dečija bolnica, odgovorna za moje zdravlje, poseduje neophodne aparate za dijagnostiku u pružanje adekvatne zdravstvene zaštite.

Za sada je čekanje jedina izvesna budućnost za mene.

Svi vi, dragi moji prijatelji, koji ste direktnom uplatom pomogli kupovinu neophodnih uređaja i skratili vreme mog čekanja, doprineli ste ostvarenju mojih pravih planova za budućnost!

Od srca vam se na tome zahvaljujem!


Copyright 2015 Magnet za ljubav | All Rights Reserved | Design by Mpl-Agency