Znam da MK Group pomaže mladima u Srbiji i da često učestvuje u humanitarnim akcijama. Ovo nije prvi put da oni sarađuju sa Institutom za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Porodica Kostić je ustupila svoju kuću kao Zadužbinu i tu sada na oporavak dolaze deca sa Instituta koja su kao i ja. Čuo sam i za Kuću za mlade pri SOS Dečijem selu u Kraljevu koju je sagradila MK Group, a u kojoj žive tinejdžeri koji nemaju roditelje. Neki od njih sada studiraju, a neki već imaju imaju svoju decu.

Lepo je kada vidite da ljudi žele da pomognu i da vaša porodica i vi niste sami, kada je nekome ko može da pomogne  stalo da mojim drugarima i meni bude dobro. Nadam se da će se i druge kompanije i ljudi dobre volje uključiti u ovu akciju. Ja iskreno želim da sutra moji drugovi i ja, kada porastemo, pomognemo nekoj drugoj deci kojoj je pomoć neophodna.


"Deca su naše najveće blago, i ne postoji ništa što donosi veće zadovoljstvo od nasmejanog i srećnog deteta. Nažalost, život je ponekad surov i prema najmlađim članovima našeg društva i postavlja im velike izazove sa kojima moraju da se izbore. Kako oni, tako i njihovi roditelji. U ovakvim situacijama oboleloj deci moramo obezbediti i osigurati podršku kako bi im što pre vratili osmeh, radost i bezbrižnost. Svesni ograničenja koje pojedine institucije imaju i značaja pružanja podrške onima kojima je pomoć potrebna, ne smemo dozvoliti da budemo samo nemi posmatrači. Moramo da stvorimo krug podrške i da shvatimo da ono što je nama minimum samoodricanja, nekome je čitav svet. Iz tog razloga, šira zajednica mora da se angažuje, da pomoć bude usmerena na našu decu, naše male borce. Nije teško biti human, posebno ako znate da pomoć odlazi za pravo delo – za prava naše dece na bolji život i lepšu budućnost."
Miodrag Kostićpredsednik MK Group
Miodrag-Kostic

Copyright 2015 Magnet za ljubav | All Rights Reserved | Design by Mpl-Agency