IZZZDIOV i MRI

Sistem zdravstvene zaštite u Srbiji i značaj nabavke MRI uređaja za decu

Sistem zdravstvene zaštite u Srbiji je organizovan u tri nivoa: primarnom, sekundarnom i tercijernom. Na  primarnom nivou, zdravstvene usluge pružaju domovi zdravlja i službe hitne medicinske pomoći (i neke druge zdravstvene ustanove, koje nisu bitne vezano za MRI). Na sekundarnom nivou zdravstvene usluge pružaju opšte i specijalne bolnice, koje bolnički leče pacijente i pružaju specijalističko-konsultativne usluge (ambulantni specijalistički pregledi). Zdravstvene usluge tercijernog nivoa, koje predstavljaju najkompleksnije i visoko sofisticirane zdravstvene usluge pružaju kliničko bolnički centri, klinike i instituti.

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine je zdravstvena ustanova koja obezbeđuje zdravstvenu zaštitu tercijernog nivoa za decu iz cele Vojvodine i sekundarnu i tercijernu zdravstvenu zaštitu za decu iz Novog Sada i okoline, s obzirom da Novi Sad nema gradsku bolnicu (sekundarni nivo zdravstvene zaštite). Prema procenama Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije za 2013. godinu u Vojvodini živi  3.581.647 stanovnika, od toga 699.429 (19,52%)  uzrasta 0 do 19 godina. Institut pruža tercijernu zdravstvenu zdravstvenu zaštitu deci od rođenja do navršenih 18 godina, odnosno približno za  660.000 dece i adolescenata ovog uzrasta.

Institut se sastoji od Klinike za dečje bolesti (226 postelja), Klinike za dečju hirurgiju (82 postelje) i Klinike za dečju habilitaciju i rehabilitaciju (42 postelje). Tokom 2014. godine u Institutu je bolnički lečeno 13.111 dece, a ambulantno pregledano 138.484 deteta. U okviru Instituta radi Odeljenje za radiološku dijagnostiku u kom radi 4 lekara specijaliste radiologije i 5 lekara na specijalizaciji.  Ovo odeljenje godišnje obavi oko 52.000 različitih radioloških pregleda  (Rtg snimanja, ultrazvučni pregledi i komjuterizovana tomografija).

Institut ne poseduje svoj aparat za magnetnu rezonancu. Kada je potrebno da se obavi MRI pregled, pacijenti se upućuju u Institut u Sremskoj Kamenici ili u Klinički centar Vojvodine. Nedeljno možemo da uputimo 16 pacijenata iz naše ustanove na MRI pregled (godišnje oko 830 MRI pregleda kod naših pacijenata). Iz naše ustanove se na MRI pregled upućuju deca uzrasta do 7 godina (jer je potrebno da dobiju lekove za sedaciju) i pacijenti koji su u teškom stanju i kojima je potreban hitan MRI pregled, bez obzira na uzrast. Pacijent se na pregled odvodi posebnim vozilom u pranji lekara i medicinske setre i tamo dobija sedaciju. Deca starija od 7 godina i adolescenti, MRI preglede zakazuju ambulantno (još oko 1000 pacijenata godišnje). S obzirom da su postjeći aparati za MRI u Institutu u Sremskoj Kamenici i Kliničkom centru Vojvodine veoma opterećeni, neki pacijenti čekaju na snimanje i po 18 meseci.

Kada Institut nije u mogućnosti da obezbedi MRI pregled za nekog pacijenta, obavlja se CT pregled u našoj ustanovi. Treba imati u vidu da CT pregled podrazumeva izlaganje jonizujućem zračenju.

Očekivani pozitivni efekti nabavke aparata za MRI u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine:

  • Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine bio bi jedina dečja zdravstvena ustanova na teritoriji Vojvodine koja poseduje magnet za MRI- značajno bi se smanjilo opterećenje ostalih ustanova koje uslužno obavljaju MRI preglede za naše potrebe
  • Period čekanja na MRI pregled bi bio značajno kraći nego do sada
  • U nekim slučajevima MRI pregled daje daleko više informacija nego CT snimak
  • Smanjio bi se broj pregleda na CT i izlaganje dece jonizujućem zračenju
  • Izbegao bi se transport u pratnji lekara, sestre i vozača u drugu zdravstvenu ustanovu radi MRI pregleda i kompletna dijagnostika bi se obavila unutar naše ustanove
  • MRI pregledi bi bili dostupni 5 dana nedeljno umesto 2 dana u toku nedelje. A za hitne slučajeve 365 dana godišnje, 24 časa dnevno čime bi se značajno doprineolo pravovremenoj dijagnostici i lečenju teško obolele dece

 

Procenjuje se da bi kada bi Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine posedovao aparat za MRI, bilo moguće da se obavi oko 4000 pregleda godišnje.

Ukoliko bi se uz aparat za MRI nabavio i posebni inkubator koji bi se mogao koristiti za MRI preglede prevremeno rođene dece i novorođenčadi, naša ustanova bi bila jedina ustanova u Srbiji koja bi mogla da pruži ovakvu uslugu, što bi dodatno doprinelo kvalitetu usluga koje pružamo.

Prof. dr Slobodan Grebeldinger

Direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

Copyright 2015 Magnet za ljubav | All Rights Reserved | Design by Mpl-Agency